Strona Biblioteki Pałacu Młodzieży w Katowicach
znajduje się pod nowym adresem:
www.jaw.nazwa.pl/biblioteka