Porozmawiaj z nami!

Co to jest?
Jak do nas trafić?

Zasadnicze szkoły zawodowe w Katowicach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Gastronomicznych

40-382 Katowice
ul. Roździeńska 25
tel. (032) 2569823
przedź do strony szkoły
 • kucharz małej gastronomii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Komunikacyjnych i Ekonomicznych

40-861 Katowice
ul. Gliwicka 228
tel. (032) 2540626
przedź do strony szkoły
 • mechanik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Hutniczo–Mechanicznych

40-387 Katowice
ul. 11 Listopada 13
tel. (032) 2569841
przedź do strony szkoły
 • elektryk (3 lata)
 • mechanik (3 lata)

Zasadnicza Szkoła Odzieżowa Integracyjna przy Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących

40-326 Katowice
ul. Techników 11
tel. (032) 2566404
przedź do strony szkoły
 • krawiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 2

40-749 Katowice
ul. Goetla 2
tel. (032) 2556131
przedź do strony szkoły
 • elektromechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

40-870 Katowice
ul. B. Krzywoustego 13
tel. (032) 2543048, 2543650
przedź do strony szkoły

Zasadnicza Szkoła Budowlana KPBP "Budus" S.A.

40-555 Katowice
ul. Rolna 43
tel. (032) 2521603, 2521851
przedź do strony szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Budowlanych

40-326 Katowice
ul. Techników 7
tel. (032) 2566372
przedź do strony szkoły
 • murarz
 • stolarz
 • mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

40-230 Katowice
ul. Staszica 2
tel. (032) 2552084
przedź do strony szkoły
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy (trwa trzy lata)
 • lakiernik samochodowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Handlowych

40-358 Katowice
ul. Gen. J. Hallera 60
tel. (032) 2569934
przedź do strony szkoły
 • sprzedawca

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

40-671 Katowice
ul. Armii Krajowej 84
tel. (032) 2028463
przedź do strony szkoły
 • introligator
 • drukarz
 • optyk mechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego

40-384 Katowice
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 15
tel. (032) 2569469, 3518220
przedź do strony szkoły
 • cukiernik
 • piekarz
 • rzeźnik-wędliniarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 17 dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlanych

40-326 Katowice
ul. Techników 7
tel. (032) 2566372
przedź do strony szkoły
 • technolog robót wykończeniowych
 • murarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18 dla Dorosłych

40-382 Katowice
ul. Roździeńska 25
tel. (032) 2569823
przedź do strony szkoły
 • kucharz małej gastronomii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19 dla Dorosłych przy Zespole Szkół Handlowych

40-358 Katowice
ul. Gen. J. Hallera 60
tel. (032) 2569934
przedź do strony szkoły
 • sprzedawca

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20 dla Dorosłych

40-230 Katowice
ul. Staszica 2
tel. (032) 2552084
przedź do strony szkoły
 • fryzjer

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21 dla Dorosłych

40-861 Katowice
ul. Gliwicka 228
tel. (032) 2540626
przedź do strony szkoły
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabosłyszących

40-230 Katowice
ul. Staszica 2
tel. (032) 2552084
przedź do strony szkoły
 • elektromechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

40-555 Katowice
ul. Rolna 22
tel. (032) 2542419